Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng bộ phận Đào tạo

Work Location Ha Noi
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Experiences 3 - 5 Years
Salary 18,000,000 - 20,000,000 VND
Industry Tourism, Education /Training, Event
Deadline to Apply 10/06/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Phối hợp với Trưởng phòng, bộ phận tuyển dụng để xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển theo chiến lược của doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng quản trị nguồn nhân lực         
 • Quản lý và tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn thông tin kết nối vận hành của công ty, kết nối các phòng ban về quy trình công việc, chuyên môn và hoá và tạo ra giá trị hệ thống, vận hành giữa phòng với phòng, giữa cá nhân với cá nhân ( làm rõ mô tả của nhân viên, theo chuẩn KPIs). Nâng cao kỹ năng quản lý cho các quản lý cấp trung và cho nhân viên các phòng ban, trong toàn công ty
 • Thiết kế, biên soạn cấu trúc tài liệu đào tạo theo hệ quản lý, hệ nhân viên, hệ hành chính và hệ chuyên môn(tài liệu kỹ năng mềm, tài liệu văn hoá,…vv,  và tại liệu chuyên môn)
 • Dự trù ngân sách đào tạo. Huấn luyện, đào tạo, sắp xếp chương trình đào tạo nhân sự trong công ty, (Phổ biến văn hóa doanh nghiệp cho nhân viên mới, Tiến hành phản hồi kết quả làm việc và đề ra phương hướng cải thiện hiệu suất làm việc của nhân viên, Update xu hướng đào tạo mới trên thị trường)
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động Truyền thông nhằm lan tỏa VHDN, tăng sự thấu hiểu của CBNV(Sáng tạo trong truyền thông nội bộ, nhằm mục đích nhân viên  ghi nhờ bằng hình ảnh, âm thanh, blog, video hài hước và những về quy tắc ứng xử và nội dung văn hóa doanh nghiệp và đề xuất hiệu chỉnh (nếu cần).               
 • Phụ trách công tác truyền thông nội bộ của Công ty, đảm bảo việc giao tiếp nội bộ, trao đổi, truyền tải thông tin thông suốt, hấp dẫn, lôi cuốn, phù hợp với văn hóa doanh nghiệp;     Quản lý nội dung truyền thông: bảng tin nội bộ, fanpage, website, facebook,...đảm bảo đúng định hướng, quy tắc quản trị của từng kênh

Job Requirement

 • Bằng đại học trong lĩnh vực nhân sự, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Những chứng chỉ liên quan hoặc bằng cấp chuyên sâu về ngành quản lý nhân sự
 • Kinh nghiệm : Có 2 năm kinh nghiệm trở lên trong vị trí tương tự hoặc công việc tương đương.
 • Tâm huyết, yêu nghề, có mục tiêu phát triển nguồn nhân lực, (phát hiện và phát triển được tiềm năng của nhân viên và thúc đẩy năng suất lao động, nhân viên lâu dài).
 • Kỹ năng lắng nghe, Kỹ năng truyền thông, Kỹ năng về công nghệ thông tin, Kỹ năng quản lý, đánh giá và đề xuất định hướng, và offer.vv
 • Kỹ năng xây dựng Action Plan, và quản lý triển khai thực hiện Action Plan cho đào tạo.

People also viewed

HOA BINH GROUP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.