Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân viên Sale Admin

Work Location Ho Chi Minh (Phu Nhuan District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 1 - 2 Years
Salary 6,500,000 - 8,000,000 VND
Industry Accounting / Auditing / Tax, Finance / Investment
Deadline to Apply Unlimited
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Uniform
  • Incentive bonus
  • Salary review

Job Description

- Nhận báo cáo Dịch vụ phát sinh theo ngày từ các Sale

- Yêu cầu các Sale và điều hành gửi dự toán thu & dự toán chi chi tiết các dịch vụ mà khách hàng chốt

- Làm Hợp đồng, báo giá cạnh tranh (nếu có), bảng kê chi tiết Dịch vụ bán ra, xuất hóa đơn nháp theo  dịch vụ bán ra và mua vào

- Làm tổng kết các dịch vụ thu - chi theo Đoàn

- Đề xuất thanh toán cho các NCC, đốc thúc thu hồi công nợ phải thu, kiểm soát công nợ phải trả

- Thu tiền dịch vụ theo các Đoàn

Job Requirement

- Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng phần mềm kế toán Misa.

- Tốt nghiệp cao đẳng đại học chuyên ngành kế toán, QTKD

- Có kinh nghiệm trong công tác tài chính kế toán.

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Chăm chỉ, chịu được áp lực cao

- Thành thạo excel.

People also viewed

HOA BINH GROUP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.