Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân viên kế toán tổng hợp

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax
Deadline to Apply Unlimited
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, sự cân đối giữa số liệu chi tiết và tổng hợp
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty
 • Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty  
 • In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp theo công ty theo quy định
 • Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết. Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế
 • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán; Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định
 • Các công việc khác theo yêu cầu của ban Giám đốc

Job Requirement

Tốt nghiệp cao đẳng đại học chuyên ngành kế toán tài chính

 

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán (Ưu tiên người đã làm trong ngành Du lịch – Khách sạn). Am hiểu và cập nhật về các văn bản pháp luật về các loại thuế

 • Khả năng giao tiếp tốt.
 • Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.
 • Khả năng tổng hợp, phân tích và xử lý tình huống
 • Thành thạo excel
 • Chăm chỉ, chịu được áp lực cao

People also viewed

HOA BINH GROUP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.